פרויקטים שביצענו

בקרת דלק

בקרה ושליטה על העברת דלק ונפט בצנרת ע"י משאבות ומגופים.

קריאת נתוני לחץ, טמפ' וצפיפות לאורך הקווים והצגתם ב SCADA.

ניטור מדי הגובה של המיכלים ע"י מערכות בקרים.


בקרת מים וביוב

חיבור מתקני מים הכוללים בריכות אגירה , משאבות וגלאי הצפה.

בקרה על מערכות מים וביוב בעזרת בקרי PLC ומערכות SCADA.


בקרת חשמל ואנרגיה

הקמת מערכת SCADA למספר רב של תחנות השנאה.

חיבור לוחות מתח נמוך וגבוה, מיזוג אויר, כיבוי אש , פסי צבירה , רבי מודדים.


בקרת מבנה - משרדים

חיבור מבני משרדים למערכות HMI.

התקנת בקרים ייעודיים לבקרת מבנה כולל כל החיבורים החשמליים.

מערכת שרתים יציגו את הנתונים במערכת HMI ללקוח.

ניתן לחבר צ'ילרים, גנרטורים, מפוחים, מיזוג אויר, מדחסים, לוחות מתח נמוך וגבוה.


בקרה על מערכות קירור

התקנת מדי טמפרטורה ולחות במכולות , מקררים וחדרי קירור.

חיבור למערכת התרעות.


logo Web Design