פרויקטים שביצענו

בקרת דלק

בקרה ושליטה על העברת דלק ונפט בצנרת ע"י משאבות ומגופים.

קריאת נתוני לחץ, טמפ' וצפיפות לאורך הקווים והצגתם ב SCADA.

ניטור מדי הגובה של המיכלים ע"י מערכות בקרים.


בקרת מים וביוב

בקרה על מערכות מים וביוב בעזרת בקרי PLC.

הצגת המערכת במערכות HMI.


בקרת חשמל ואנרגיה

הקמת מערכת SCADA למספר רב של תחנות השנאה.

חיבור לוחות מתח נמוך וגבוה, מיזוג אויר, כיבוי אש , פסי צבירה , רבי מודדים.


בקרת מבנה - משרדים

חיבור מבני משרדים למערכות HMI.

התקנת בקרים ייעודיים לבקרת מבנה כולל כל החיבורים החשמליים.

מערכת שרתים יציגו את הנתונים במערכת HMI ללקוח.


בקרת מבנה - מגורים

חיבור מבני מגורים למערכת התרעות וסמסים בעלויות נמוכות התואמות ללקוח.


2all Web Design